top of page
IMG_20200514_154723.png

les famílies

 

 

L'educació dels infants és una competència compartida entre pares, mares i docents.

 

Les famílies i l'escola tenim un objectiu comú, col.laborar de manera activa en l'educació de la canalla.

 

Considerem necessari establir una bona relació entre pares, mares i educadores, per tal d'assolir coherència i eficàcia en tot el procés educatiu, de manera que els nens i les nenes gaudeixin de la seguretat i estabilitat afectiva per una adequada formació.

 

 

 

 

canals de comunicació i participació a l'escola

reunió de benvinguda

Primera trobada general amb les famílies un cop han fet la matrícula escolar. Aquesta trobada la proposem la primera setmana de juliol. En la trobada donem la benvinguda a l'escola a les famílies i hi som presents tot l'equip de l'escola, parlem d'aspectes organitzatius, donem a conèixer l'organització dels grups-classe, expliquem a quina classe aniran els seus fills o filles i quines seran les seves mestres i informem d'aspectes concrets de l'adaptació.

 

reunió de classe

Trobada on parlem de temes pedagògics, del moment evolutiu dels infants i presentem la programació d'activitats pensada per portar a terme amb el grup

 

entrevistes

Traspàs d'informació sobre un nen/a en concret. A principi de curs per conèixer l'infant. Durant el curs per demanda de les mestres o bé de la família. A final de curs per parlar de l'evolució i reflexionar sobre l'estada de l'infant a l'escola.

 

informes individialitzats

En finalitzar l'estada de l'infant a l'escola, elaborem un informe individual en el que redactem i exposem com ha estat l'infant a l'escola durant el curs i com l'hem vist participar i interactuar amb els diferents aspectes de la vida de l'escola i l'evolució en els seus aprenentges.

 

panells informatius

L'escola disposa de diferents espais on informem a la família de festes, trobades, activitats, xerrades... Hi ha panells informatius generals i a les classes. En aquests últims les mestres exposem cada dia el que fem a la classe i compartim amb la família anècdotes, activitats o quelcom que pensem que pot ser interessant compartir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consell escolar de centre

És l'òrgan de participació del centre. Els representants són pares, mares, mestres, personal de serveis, la presidenta de la Cooperativa i un representant de l'Ajuntament de l'Hospitalet.

 

revista "PAM I PIPA"

Entre pares, mares i mestres creem la revista "PAM I PIPA". En ella parlem d'experiències i vivències familiars, d'anècdotes a l'escola, i de temes pedagògics que fan referència a la nostra escola o al món de l'educació en general.

 

xerrades

Reunions o conferències portades a terme per un especialista, on poder compartir temes pedagògics amb les famílies i el personal de l'escola.

 

festes populars

Participació a les festes populars de l'escola. Al matí les celebrem amb els infants dins l'horari escolar i a la tarda, al recollir la canalla, amb les famílies.

 

festa de comiat

L'últim curs dels infantrs a l'escola pares, mares i mestres organitzem una festa de comiat de manera simbòlica cap a mitjans del mes de juny. La fem abans no marxi ningú de vacances. Una part de la festa l'organitza l'escola i l'altra les famílies.

llibreta informativa

És la llibreta individual de cada infant que va i ve de casa a l'escola i de l'escola a casa. En ella tan les mestres com la família tenim un espai on descriure anècdotes, aprenentatges, activitats, avenços, novetats, experiències i vivències de casa, de l'escola... de cada nen i nena. La llibreta dels més petits és diària i la dels més grans és setmanal.

 

 

bottom of page