com ho fem?

 

 

Partim d'una concepció educativa constructivista on l'infant per mitjà de l'acció és el protagonista del seu propi aprenentatge. Per això facilitem l'acció que parteix del nen/a i li posem al seu abast els mitjans per aconseguir aprenentatges significatius d'acord amb el seu nivell evolutiu i el context sòcio-cultural on viu.

 

Entenem l'aprenentatge com un procés actiu que realitza el nen/a i que implica la seva actuació sobre la realitat, la seva motivació i l'elaboració d'interpretacions i significats progressivament ajustats als aspectes del medi, al que ell vol conèixer i sobre si mateix.

 

Les mestres estem formades per observar, acollir i acompanyar als infants, amb una actitud disponible per compredre, oferir i satisfer les seves necessitats i interessos, amb la finalitat d'aportar als nens i les nenes les respostes més encertades i adequades a les seves demandes i desitjos.

 

La metodologia es basa en l'organització dels espais de la classe per racons de joc, en activitats o tallers en les seves diverses formes: de falda, d'experimentació amb materials diversos, de representació, en atencions i activitats individuals i col.lectives que ajuden a l'infant a descobrir els diferents llenguatges com a eina d'aprenentatge i comunicació (el llenguatge oral, el corporal, el matemàtic, el plàstic i el musical).

 

L'atenció a les necessitats bàsiques dels infants: la salut, l'alimentació, el descans i el vincle afectiu ocupen un lloc rellevant pel que fa referència a la disponibilitat de l'adult, a la organització del temps i l'espai.

 

 

 

 

 

 

 

L'escola ofereix un servei de menjador de qualitat, amb cuina pròpia, amb entrada diària de productes frescos de mercat i elaboració casolana. Els menús estan adaptats a les característiques de cada infant i revisats per una dietista infantil. 

 

Al voltant de les situacions d'alimentació creiem important crear i proposar un clima estable, relaxat i tranquil on s'esdevinguin contextos comunicatius de participació conjunta, de diàleg, entre la mestra, l'infant i els altres infants.

 

L'escola compta amb l'assessorament i recolzament del centre d'Atenció Precoç BAULA, per tal d'acompanyar a les educadores i a la famílies en el desenvolupament dels infants que necessiten una atenció més específica i adequada.