top of page

com ho fem?

 

 

Partim d'una concepció educativa constructivista on l'infant per mitjà de l'acció és el protagonista del seu propi aprenentatge. Per això facilitem l'acció que parteix del nen/a i li posem al seu abast els mitjans per aconseguir aprenentatges significatius d'acord amb el seu nivell evolutiu i el context sòcio-cultural on viu.

 

Entenem l'aprenentatge com un procés actiu que realitza el nen/a i que implica la seva actuació sobre la realitat, la seva motivació i l'elaboració d'interpretacions i significats progressivament ajustats als aspectes del medi, al que ell vol conèixer i sobre si mateix.

 

Les mestres estem formades per observar, acollir i acompanyar als infants, amb una actitud disponible per compredre, oferir i satisfer les seves necessitats i interessos, amb la finalitat d'aportar als nens i les nenes les respostes més encertades i adequades a les seves demandes i desitjos.

 

La metodologia es basa en l'organització dels espais de la classe per racons de joc, en activitats o tallers en les seves diverses formes: de falda, d'experimentació amb materials diversos, de representació, en atencions i activitats individuals i col.lectives que ajuden a l'infant a descobrir els diferents llenguatges com a eina d'aprenentatge i comunicació (el llenguatge oral, el corporal, el matemàtic, el plàstic i el musical).

 

L'atenció a les necessitats bàsiques dels infants: la salut, l'alimentació, el descans i el vincle afectiu ocupen un lloc rellevant pel que fa referència a la disponibilitat de l'adult, a la organització del temps i l'espai.

 

 

 

 

 

 

 

L'escola ofereix un servei de menjador de qualitat, amb cuina pròpia, amb entrada diària de productes frescos de mercat i elaboració casolana. Els menús estan adaptats a les característiques de cada infant i revisats per una dietista infantil. 

 

Al voltant de les situacions d'alimentació creiem important crear i proposar un clima estable, relaxat i tranquil on s'esdevinguin contextos comunicatius de participació conjunta, de diàleg, entre la mestra, l'infant i els altres infants.

 

L'escola compta amb l'assessorament i recolzament del centre d'Atenció Precoç BAULA, per tal d'acompanyar a les educadores i a la famílies en el desenvolupament dels infants que necessiten una atenció més específica i adequada.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page